Doelstelling 

'Meer wetenschap in de kunst en meer kunst in de wetenschap'. Dat is het doel van Stichting Dark Matter. Dark Matter initieert en ondersteunt kunstprojecten met een substantieel technisch-wetenschappelijke karakter en technisch-wetenschappelijke projecten met een artistieke inslag.

 

Waarom?

Omdat wetenschap in onze tijd zo complex is geworden, zijn de meeste mensen ervan vervreemd geraakt. De wetenschap is voor velen een bedrijf op afstand, onbegrijpelijk en onbekend. Iets dergelijks geldt voor technologie. Apparaten zijn glanzende, in zichzelf gekeerde zwarte dozen geworden. Ze laten zich niet meer kennen en roepen bij sommigen zelfs angst op.

 

Een gebrek aan fundamentele kennis van hoe onze wereld in elkaar zit en een gebrekkig begrip van hoe de dingen werken kunnen leiden tot onzekerheid en verkeerde keuzes. Stichting Dark Matter wil mensen weer bekend maken met wetenschap en techniek door de afstand te verkleinen en de zwarte doos te openen. Dat doet Dark Matter door projecten te ondersteunen die de kunst de wetenschap binnen halen en de wetenschap de kunst. De stichting bevordert het werk van kunstenaars die een draai geven aan wetenschap.

 

Stichting Dark Matter vraagt hierbij van makers dat ze hun publiek niet alleen de machine laten zien, maar vooral ook hoe deze werkt of hoe deze is gemaakt. De motorkap moet open. Het publiek moet de nokkenas kunnen zien, het vliegwiel horen en de olie ruiken.

 

Makend denken

Stichting Dark Matter bevordert het werken volgens de methode die bekend staat als thinking through making, dat kan worden vertaald als makend denken of denken met de handen. Niet de theorie staat daarbij centraal, maar kennisverwerving in en door de praktijk. Dit type denken vindt niet plaats achter de tekstverwerker of door een spreadsheet in te vullen, maar voltrekt zich al schetsend, knippend, lijmend, slijpend, lassend. De makende denker is een doener, die begint, probeert, opnieuw begint, opnieuw probeert en die bovendien niet bang is om dit met zijn publiek te delen.

 

Dark Matter wil deze werkwijze stimuleren. De stichting ondersteunt het werk van kunstenaars, uitvinders en ingenieurs die de weg van idee naar installatie bewandelen met gereedschap in de hand en in het achterhoofd ruwe materialen.

 

Higgs detector

Projecten 

Large pendulum Wave | Ivo Schoofs

 

Meer info volgt...

Large pendulum Wave

Contact 

Stichting Dark Matter:

 

info@stichtingdarkmatter.nl

 

KvK 56565925

 

SBI code 94994

 

Bankreknr. 58.61.72.211

 

titel van het plaatje